ROT-avdrag

Som villa- och bostadsrättsinnehavare får du göra ett skatteavdrag  med 30 % på belopp upp till maximalt 50000 kronor när du anlitar hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av bostaden. Avdraget gäller arbetskostnaden per delägare.

Enkelt och smidigt

Det är dessutom väldigt enkelt att få denna ”skatterabatt” när du anlitar professionella hantverkare som oss. 

Efter utfört arbete betalar du den ”rabatterade” arbetskostnaden och materialet till oss. Vi står för rapporteringen till Skatteverket. Det enda vi behöver har redan på är fastighetsbeteckning och personnummer på den som står som ägare.

Tänk på att:

ROT-avdraget är kopplat till den enskilda individen. Är man två delägare i huset/bostadsrätten kan alltså hushållet få en skattereduktion på 2 x 50 000 kronor om arbetskostnaden uppgår till 333 333 kronor. Även arbeten som utförs i ett fritidshus omfattas, så länge man själv som privatperson står som ägare till det och det enligt fastighetstaxeringen är klassat som småhus.

Rotavdrag ges bland annat för att:

•slipa och byta golv, tak och väggmaterial

•sätta kakel och klinker

•reparera på grund av skadedjur

•riva väggar och bygga om planlösningen i ett hus samt arbeta med tilläggsisolering

•göra förbättringsarbeten, till exempel byta plastmatta till trägolv eller våtrumstapet till kakel

•göra tillbyggnad av bostadshus, förråd, garage, carport eller gäststuga. Någon av tillbyggnadens sidor ska till minst 75 procent sitta ihop med den befintliga byggnadens yttervägg eller så ska det finnas en dörr emellan.

•montera markiser och platsbyggda fasta möbler.

•montera fast köks- och badrumsinredning samt installera vitvaror i samband med omfattande byggarbete eller renovering

Läs mer på skatteverkets hemsida:

www.skatteverket.se/